Home App Game Contact DMCA Report Submit Your App
Znakomite Cytaty 1.4.4 Apk Premium latest | Download Android

Znakomite Cytaty 1.4.4 Apk Premium latest is a Books & Reference Android app

Download last version Znakomite Cytaty Apk Premium For Android with direct link

Znakomite Cytaty is a Books & Reference android app made by lammar that you can install on your android devices an enjoy !

Znakomite Cytaty (Brilliant Quotes PL) to najbardziej zaawansowana a zarazem elegancka i przyjazna dla użytkowania aplikacją z cytatami na rynku. Została niedawno udoskonalona w nowoczesny interfejs bazując głównie na komentarzach użytkowników. Pobierz ją teraz i zwiększ wartość swojego telefonu bądź tabletu.

Brilliant Quotes to aplikacja posiadająca zbiór ponad 2200 starannie dobranych cytatów należących do ponad 160 autorów. Posiada motywujące wypowiedzi filozofów, pisarzy, myślicieli duchowych i innych wielkich umysłów, których słowa zainspirowały wielu ludzi. Doświadczaj tego osobiście, pobierz teraz i bądź zainspirowany każdego dnia!

Nowa wersja aplikacji posiada wiele ulepszeń. Elegancki i prostszy w użyciu interfejs użytkownika sprawiają, że odkrywanie nowych cytatów staje się bardziej przyjemne.
Co więcej:
– Bardzo konfigurowalny app-widget. Dodaj cytaty na ekran główny swojego telefonu,
– Dwa motywy wyglądu: Ciemny i Jasny,
– Przeglądaj cytaty według autorów i kategorii,
– Codzienne powiadomienia o nowym cytacie dnia,
– Krótkie informacje o autorach wraz z linkiem do bardziej dokładnych informacji na Wikipedii,
– Top50 – zobacz jakie cytaty są najbardziej lubiane przez innych użytkowników,
– Możliwość ‘ukrywania’ nielubianych autorów i kategorii za pomocą Filtrów,
– Opcje wyszukiwania w/g autorów, cytatów,
– I wiele, wiele więcej…

Excellent Quotes (Brilliant Quotes PL) is the most advanced yet elegant and friendly to use application with quotes on the market. It has recently been enhanced with a modern interface based mainly on user comments. Download it now and increase the value of your phone or tablet.

Brilliant Quotes is an application that holds a collection of over 2200 carefully selected quotations belonging to more than 160 authors. It has a motivational speech of philosophers, writers, thinkers, spiritual and other great minds whose words have inspired many people. Experience the it personally, download now and be inspired every day!

New version has many improvements. Elegant and easier to use user interface make the discovery of new citations becomes more enjoyable.
Furthermore:
– Very customizable app-widget. Add quotes on the screen of your phone,
– Two motifs appearance: Dark and Light,
– Browse quotes by author and category,
– Daily notifications of new quote of the day,
– Brief information about the authors, along with a link to more detailed information on Wikipedia
– Top50 – see what quotes are most liked by other users.
– Ability to ‘hide’ disliked authors and categories using filters,
– Search Options / g authors, quotes,
– And much much more…

Znakomite Cytaty Apk

Znakomite Cytaty Apk
Whats New:

– Little corrections

Google Play
Download Now
Download Now