Home App Game Contact DMCA Report

Brave Sword x Blaze Soul 2.4.0 Apk Mod

3 Apk Mod
NameBrave Sword x Blaze Soul 2.4.0 Apk Mod
Updated28 May 2020
CategoryGames > Role Playing
Requires Android4.1 and up
Developergrimoire Co.,Ltd.
Google Playco.grimoire.bxb
Size67 MB
Download Apk

ブレイブソード×ブレイズソウル Mod Apk

<> **Lei Ji 550Mo gaYou nda[x]shirizuZui Xin Zuo !**

**Mo Jian naShao Nu to, Shao shiBu Si Yi naShi Jie nooHua **

======================

+Jian woKai keruYong Qi woShou niRu reruRPG+

+ bureibusodo x bureizusouru +

+ <> +

======================

Shao Nu Hua suruLi woChi tsutaGu Dai Bing Qi [(Mo Jian )] to,

Bi Nu tachiwoShi tsuteZhan u[(Mo Jian Shi i)] tachi.

koreha: Bing Qi >> ToRen Jian >> NoWu Yu

**Mi niMan chitaDi [(Mo Jie )]

** Shu Bai Nian moSok ku[(Mo Wang Zhan Zheng )]

** Da DiCi saruJu da na(Jian)

** Guo tashite[(Shi Jie noZhen Shi )] toha...

======================

[(arasuzi)]

Kutsu!mata, AnoMeng Ka

E Meng NiMu woJue maSu.

mouEr Du toDa Shi namonowoShi itakunainoni.

[neemasutasoreHe Du Mu ?]

Lin niZuo ruShao Nu niTu tsuIp mareru.

[Mo Jian Shi ituteminnaZhonger Bing nano]

dokokaLai rinaiMo Jian Shi inoShao Nian to,

Bi niFu kiCong uMing rukuYuan Qi naShao Nu .

2Ren ha<> woTan suLu noTu Zhong .

Ou Ran niLi chiJi tsutatoaruYi Ji de

Bie no2Ren Zu toZao Yu suru.

yaruQi ahureruXin Ren Yong Zhe noShao Nian to,

E Tai wotsuku"Chu Lai Sun nai"noMo Jian noShao Nu .

kono4Ren noChu Feng iha,

Hou niMo Jie , iyaShi Jie sonomonowoYao rugasu

Da kinaZhan inoMu Kai ketonarunodaga,

madaShui moZhi ruYou monai------.

======================

[(gemunoShao Jie )]

#Ke Neng Xing haWu Xian da! !Zui Qiang noBu Dui woZuo rou!

Deng Chang Zong Shu 500woChao eruChao Ge Xing De naMo Jian gaDeng Chang !Quan kiyaraboisuFu ki! !

sourutoyobareruNeng Li tonoZu miHe waseteBu Dui noQiang sahaDa kikuBian Hua !mochironJian taMu Zhong Shi noZu miHe wasedatsuteOK! !

#Yong Qi woShi se! !Jian Dan batorushisutemu!

Zi Dong deJin Xing suruotobatorushisutemu!Jian Dan Cao Zuo nanoniAo Shen iZhan Lue Xing !Zhan Kuang woJian Ji metaZhuang Bei chienzidesukiwoZuo tsuteBi Sha Ji deMu Zhi se!Yi Fa Da Ni Zhuan !! !

#<> naWu Yu !

huantazitsukudekomikarudearinagaraGu Tai deShen iShi Jie She Ding !Meng etatoSi tsutaraRan eteita!Xu "ni[(Live2D)] Shi Zhuang Zhong !riaruniDong kukiyarakutatachigaMei Li itsupainiWu Yu woSheng riShang geru! !

*#*#*#* Gong Shi tsuitsuta *#*#*#*

Gong Lue Fa yaZui Xin Qing Bao , Yun Ying karanooZhi rasewotsubuyaiteiruyo. Wang rezunihuoroshiteburexbureQing Bao wochietsukushiyou!

<>

** This is the latest piece in [x] that was played by an estimated 5.5 million people! **

*A story about a mysterious girl *

======================

+ RPG for the strength to unlock +

+ Brave Sword + Blaze Soul

+ <> +

======================

A magical sword that can transform into a girl, an ancient weapon.

They are used to fight with magic swords.

Here's the tale of weapons and people ---

* * Land of mystery [Makai]

* * The Demon King War lasts hundreds of years

* * An enormous [key] that sticks to the ground

* * The truth about the universe

======================

[Synopsis]

Kuu! Kuu!

You are about to face a nightmare.

It is not something I want to do again.

How many times have you taught me, Master?

The girl sitting next to me is forced to take it.

Is Chuunibyo affecting all magic-sword users?

A boy uses a magical sword that's not reliable somewhere

He is a bright, energetic boy who has a bright girl following him.

They are both on a quest to discover Treasure.

An archaeological site I was able to visit.

Meet another couple.

A new, motivated brave boy

An unsuccessful magic sword girl curses.

These four individuals meet.

It shakes the demon realm and the entire world.

This will mark the start of a major battle

Nobody knows the answer yet.

======================

[Introduction to the game]

# There are many possibilities! # Let's create the strongest unit possible!

The super-unique magic blade has made over 500 appearances! All characters voices! !

Combining the ability soul with strength made a significant difference in the unit's strength! A combination that emphasizes appearance can be OK! !

# Show your bravery Easy battle system!

Automatically progressing auto-battle system Simple operation, but a profound strategy After assessing the situation, make a ski and then change the equipment. Make sure you aim for an unusual move. One big reversal !! !

# The Burning x Moe Story!

Amazing and funny, yet strong and in the deepest world! It was so hot, I was convinced it was moe! Slowly, Live2D is being implemented! The story is full of heartfelt characters! !

* * * * * * * * * Official Twitter * * * * * * * * *

Tweeting strategies and the most recent news from management. Follow us to get the latest blur x blur information.

ブレイブソード×ブレイズソウル Mod ApkDownload ブレイブソード×ブレイズソウル Mod Apk

Download Apk
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *